Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi i korzystanie przez nas z plików cookie.

Klauzula informacyjna dla Kupujących

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym oraz w formularzu zamówienia jest Pan Damian Rusinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Damian Rusinowski Enterprises” z siedzibą w Skierniewicach, adres do korespondencji: ul. Trzcińska 22A/35, 96-100 Skierniewice, NIP: 8381816078, REGON: 380925717, adres e-mail: sklep@plantdeco.pl , tel. 693 616 405, właściciel strony internetowej: https://www.plantdeco.pl/ , zwany dalej: „Administratorem”.

  2. Mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Kupującym a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji „Regulaminu sklepu internetowego Plant Deco” oraz złożenia przez Kupującego zamówienia za pomocą formularza zamówienia, dla wykonania której przetwarzanie danych Kupującego jest niezbędne.

  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej umowy.

  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy sprzedaży będą niemożliwe.

  6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres od 3 (trzech) do 6 (sześciu) lat, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  7. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo zażądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

  10. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie internetowej: https://www.plantdeco.pl/ .