Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi i korzystanie przez nas z plików cookie.

Klauzula informacyjna dla Użytkowników strony internetowej

https://www.plantdeco.pl/

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Pan Damian Rusinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Damian Rusinowski Enterprises” z siedzibą w Skierniewicach, adres do korespondencji: ul. Trzcińska 22A/35, 96-100 Skierniewice, NIP: 8381816078, REGON: 380925717, adres e-mail: sklep@plantdeco.pl, tel. 693 616 405, właściciel strony internetowej: https://www.plantdeco.pl/ , zwany dalej: „Administratorem”.

  2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.plantdeco.pl/ a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne.

  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

  6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 1(jednego) roku od dnia rejestracji konta, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży produktu.

  7. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

  10. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie internetowej: https://www.plantdeco.pl/ .